Kogemus, koostöö ja kvaliteet on kolm sõna,
millest oma tegevuses lähtume.

Meie eesmärgiks on tagada tellijate pikaajaline rahulolu ning julgeme oma tulemusi presenteerida ka tulevastele klientidele. Meie ettevõttes on juurutatud rahvusvahelistele standarditele vastavad kvaliteedi-, tööohutuse- ja keskkonnaalased juhtimissüsteemid.

Riser Ehitus OÜ on Eesti ehitusturul tegevust alustanud 2016.a. Ettevõtte juhid kui ka enamus meeskonnast on varasemalt omandanud pikaajalisi kogemusi Eesti suurimates ehitusfirmades.

Peame oluliseks oma meeskonna ja klientide väärtustamist, usaldusväärsust ja kokkulepetest kinnipidamist.

SERTIFIKAADID

Alates juuli 2017.a. on Bureau Veritas Eesti OÜ poolt meile omistatud ka vastavad sertifikaadid.