Ettevõtte tähtsaim vara on inimesed

Harly Soppe
Tel +372 51 25467

Karmo Pärnoja
Tel +372 52 17337

Innar Kõvask
Tel +372 515 5094

Ettevõttest

Riser Ehitus OÜ on Eesti ehitusturul tegevust alustanud 2016.a. Ettevõtte juhid kui ka enamus meeskonnast on varasemalt omandanud pikaajalisi kogemusi Eesti suurimates ehitusfirmades.

Peame oluliseks oma meeskonna ja klientide väärtustamist, usaldusväärsust ja kokkulepetest kinnipidamist.

Meie eesmärgiks on tagada tellijate pikaajaline rahulolu ning julgeme oma tulemusi presenteerida ka tulevastele klientidele.

Meie ettevõttes on juurutatud rahvusvahelistele standarditele vastavad kvaliteedi-, tööohutuse- ja keskkonnaalased juhtimissüsteemid. Alates juuli 2017.a. on Bureau Veritas Eesti OÜ poolt meile omistatud ka vastavad sertifikaadid.